კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 ნოემბერი, 2016
77/1
,,თბილისის ბუნებრივი გაზით სტაბილური მომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 16 მარტის №3/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
77/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარინე ბაზარჯიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№357803)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ბარიხაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№390964)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუკა მებონიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№144705)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ მეშველიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№285631)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ეკატერინე კიკნაძეს, მადონა მშვილდაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№362239)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი გამცემლიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№256598)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა პაქსაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№399336)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
77/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ლალი ცირეკიძეს, ირაკლი არეშიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№357130)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
77/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დენიზა თოდუასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№259029)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
77/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ჩიქოვანი-ჭიღვარიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№136622)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
77/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ეკატერინე და ნონა კიკნაძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№186617)(გადმოტანილია 10.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
77/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა მენთეშაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№388985)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
77/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა სესიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№288752)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
77/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ფუტკარაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2321302)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - როზა პაპავას (აბ. №4244990), დოდო აბლოთიას (აბ. №4245007), ნაზი დუდაევასა (აბ. №4236981) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ჯავახაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0788437)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მავალა აზნაურაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0777877)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე მაისურაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2110708)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/20
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3317039)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
77/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა დანგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
77/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცირა ნათაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№754380383)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
77/23
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ევრო ბლოკსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2321302)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
77/24
,,საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2006 წლის 11 მაისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
77/25
,,გადამცემ ქსელზე მიერთების განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ".
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
77/26
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" მიერ 2016-2018 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
77/27
,,მოქალაქე შორენა ტყემალაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (№102316) (გადმოტანილია 3.11.2016 და 10.11.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
77/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ე. ბაქრაძეს, მ. გელაძეს, შპს ,,ანტიკასა" და სხვათა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 10.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
77/29
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 4 აგვისტოს №52/14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
77/30
,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 22 სექტემბრის #64/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
77/31
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
77/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
77/33
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,