კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 ნოემბერი, 2016
79/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჭიჭიკო გუჯეჯიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№375760)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ თათეიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№292252)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლგა კორნეევასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№263427)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ციმაკურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№537459)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
79/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიზბარ ცხოვრებოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1687017)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია დეკანოსიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2640388)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/7
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,დიღომი 31"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3297916 და №3297907)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ვაჩაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3366173)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა მეცხოვრიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0764042 და №0255538)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გია ქუთათელაძეს, რუსუდან ჭკადუას, ვლადიმერ თამაზაშვილს, თეიმურაზ ჩხეიძეს, რამაზი ყველაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4262041)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა კაჭახიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3029797)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ სტეფანოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2215114)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ქუთათელაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0590462)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ბასილაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4245025 და №4236990)
წარადგენს: კობა კობაური,
79/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა როსტიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2273266)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ზაზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3954457)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ცხვედაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1632157)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა მაღლაფერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256466)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორნიკე ბიბიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4361728)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/20
,,ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატისთვის ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ".
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
79/21
,,ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
79/22
,,მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ".
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
79/23
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" მიერ 2016-2018 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.(გადმოტანილია 17.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
79/24
,,საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2006 წლის 11 მაისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."(გადმოტანილია 17.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
79/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა დანგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 17.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
79/26
,,ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
79/27
,,ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,რუსთავის წყალის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
79/28
,,ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მცხეთის წყალის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
79/29
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
79/30
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
79/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2003 წლის 7აგვისტოს №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
79/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №2/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,
79/33
ზეპირი მოსმენა სს „თელასის“ მირ სალიცენზიო პირობების დარღვევის თაობაზე.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
79/34
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
79/35
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგიის დამტკიცების შესახებ
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,