კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 ნოემბერი, 2019
12:00 სთ
93/1
ზეპირი მოსმენა ,,დაბა ბაკურიანში, კ. წაქაძის ქ. №12ა -ში მცხოვრებ მოქალაქეებსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
93/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟალე ბაღერზადე აქბარსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5464062)(გადმოტანილია 31.10.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
93/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ გოგიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102615364)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
93/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო თავბერიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3104004871)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
93/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა მაღლაფერიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103392976)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
93/6
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ვილაჯეოსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751008441)(გადმოტანილია 14.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
93/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უჩა კუბლაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751149881) (გადმოტანილია 14.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
93/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გოგოლაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2000836)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
93/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა გოშაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5100213)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
93/10
„ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დალი ბარაბაძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
93/11
ზეპირი მოსმენა ქ. ტყიბულში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მფლობელობაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესახებ. (გადმოტანილია 14.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
93/12
შპს ,,საბუდარასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N751093513) (გადმოტანილია 30.10.2019, 7.11.2019 და 14.11.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
93/13
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
93/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,