კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ნოემბერი, 2019
11:00 სთ
94/1
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი სოსო გიგაურის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/2
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ჯ.ნ.ფ.“-ის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/3
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ქალბატონი მაია თევდორაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/4
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ქალბატონი ნინო ელიზბარაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/5
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ბეჟან ქიმერიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/6
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი პაატა ხაინდრავას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/7
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „მთას“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/8
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი გიორგი გორდელიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/9
„ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, წყალმომარაგების ლიცენზიატების, აგრეთვე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლების (ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლები რომლებიც საცალო მომხმარებელზე ახდენენ ბუნებრივი გაზის რეალიზაციას) შერჩევითი შემოწმების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
94/10
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ა და კო“-ს განაცხადზე სს „თელასის“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 15.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
94/11
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ნიკოლოზ ცქიტიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/12
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სსიპ სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/13
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ხაჩიკ სრაბიანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/14
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი იაშარ აბდულაევის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/15
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი გიორგი არავიაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/16
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ადალატ მუსტაფაევის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე." (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/17
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ქალბატონი მარინე ასანაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/18
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი აკაკი დათეშიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/19
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ვიონი საქართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე." (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/20
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი არჩილ ლურსმანაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/21
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „მაგთიკომის“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/22
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი მალხაზ მარტიაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/23
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი ლევან მუმლაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/24
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბატონი გოჩა რაზმაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 18.11.2019 სხდომიდან )
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
94/25
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ენგურჰესთვის" ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით".
წარადგენს: ლია გვაზავა,
94/26
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების გამოცემა (გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის ფორმულის საშუალებით დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
94/27
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 13 სექტემბრის №78/31 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის რეგულირების პერიოდის განმავლობაში კორექტირებისთვის დაწყებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
94/28
„ზეპირი მოსმენა ახალი მომხმარებლის - შპს „მევლიანის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
94/29
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,გრინ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
94/30
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა USSD სერვისით ინფორმირების პირობების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
94/31
„კომისიის განმარტება „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ“ განაცხადზე ხარვეზის დადგენის შესახებ, ეკონომიკური მიზანშეუწონლობის გამო“.(გადმოტანილია 31.10.2019 და 7.11.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/32
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/33
„ახალი მომხმარებლის, შპს „სითი ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
94/34
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ფლექსი დეველოპმენტი ბაგების“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
94/35
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
94/36
„მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
94/37
„ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/38
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
94/39
ზეპირი მოსმენა „ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - გადაწყვეტილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
94/40
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,