კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 ნოემბერი, 2019
12:00 სთ
95/1
ზეპირი მოსმენა ,,ცისანა სუთიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4750905)
წარადგენს: კობა კობაური,
95/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვერა ლეჟავასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4743656)
წარადგენს: კობა კობაური,
95/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ თუმანიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0411307)
წარადგენს: კობა კობაური,
95/4
ზეპირი მოსმენა სსიპ - ,,ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3522940)
წარადგენს: კობა კობაური,
95/5
ზეპირი მოსმენა შპს „რითეილ ჯგუფსა“ და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
95/6
ზეპირი მოსმენა სს ,,Hualing international special economic Zone"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 14.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
95/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ძოწენიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100732146)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
95/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ბრეგაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100748086)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
95/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ანზორ ქარქაშაძეს, ნუნუ ჯურხაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103077537)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
95/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა მაღლაფერიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103392976)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
95/11
,,მოქალაქე მარიამ გოგიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102615364)(გადმოტანილია 21.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
95/12
„ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დალი ბარაბაძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
95/13
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილაბა (სს „ხრამჰესი-1“_სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
95/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილება (სს „ხრამჰესი-2“-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი,
95/15
ქ. ტყიბულში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მფლობელობაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (გადმოტანილია 14.11.2019 და 21.11.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,