• მთავარი >
 • ინფორმაციის საჯაროობა >
 • საჯარო წარმოება >
 • სხდომის დღის წესრიგები >
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

  5 დეკემბერი, 2019
  12:00 სთ
  98/1
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ აღდგომელაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N627252)
  წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
  98/2
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ცარო გელაშვილს (აბ.№1112855013), ალექსი წიკლაურს (აბ. №1113171837), ეთერ როსტიაშვილს (აბ. №3101818700), ივანე ქირიკაშვილს (აბ. №1113171531), კვირია არაბულს (აბ. №1112515408), გორდა გუჯარაიძეს (აბ. №1112873242), მარინე ფიცხელაურს (აბ. №1113367423), მარგო ფაჯიშვილს (აბ. №1112961034), აგრეთვე სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონის საშუალო სკოლასა (აბ.N3100175905) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
  წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
  98/3
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია კახაძეს და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ.№284/4-45)
  წარადგენს:
  98/4
  ზეპირი მოსმენა შპს ,,ტრიდე"-სა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
  წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
  98/5
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური უგულავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101882479)
  წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
  98/6
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ სოხაძესა და შოს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
  წარადგენს:
  Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\functions.php on line 859