კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
101/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე კუპრაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N754393433)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
101/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ახალაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756014465)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
101/3
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე სერგო კუტალაძესა" და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951049545)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
101/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ვარდიაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N243866)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
101/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ მეტრეველსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N502966)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
101/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით მაისურაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102764639)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
101/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედვარდ პატარიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102766254)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
101/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რეზო აბდელანსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100310716)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
101/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისაბედ ჩოხელსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100329045)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
101/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ხათუნა ჯანდაგაშვილს (აბ.N3102022005), რომან მაისურაძეს (აბ.N1112873333), შენგელი მაისურაძესა (აბ.N1112873297) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
101/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ ზუბახიანსა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N260/182-6)
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
101/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გოჩა კობაიძეს (აბ.N1112960738), პაატა ჩოფიკაშვილს (აბ.N1112916904), ნონა მინდიაშვილს (აბ.N1113012970), ვარდო კურკუმულს (აბ.N1112966950), კონსტანტინე კურკუმულას (აბ.N1112970080), გიორგი აიდარაშვილს (აბ.N1113045332), ციცია ჩქარეულს (აბ.N1113045376), ზურიკო ტატიშვილს (აბ.N1112931618), მარო კურკუმულსა (აბ.N1113045343) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
101/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - რამაზ ავსაჯანიშვილს (აბ.N1113130677), ბესიკ ავსაჯანიშვილს (აბ.N1113135262), მურთაზ ჩქარეულს (აბ.N113223189), კონსტანტინე ავსაჯანიშვილს (აბ.N1113135193), შუქრი ჩქარეულს (აბ.N1113130757), თამარ ჩქარეულს (აბ.N1113081042), დავით ავსაჯანიშვილს (აბ.N1113070050), მამუკა ელოშვილსა (აბ.N1113069989) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
101/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დალი ნაჭყებიას, ეკატერინე კალაიჯოვასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113573719)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
101/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარინე გოგრიჭიანსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N498823)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
101/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ მეურმიშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 5.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
101/17
,,მამული გრძელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N7547764244)(გადმოტანილია 5.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
101/18
სს ,,Hualing international special economic Zone"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 14.11.2019, 28.11.2019 და 5.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
101/19
ზეპირი მოსმენა სს „თბილრეკლამას“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 5.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,