კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
103/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსლან შარაშიძეს (აბ.№182/13-1z) და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. "
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
103/2
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ზაალის ტრადიციულ სახლსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756212125)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
103/3
ზეპირი მოსმენა შპს ,,იბერია 2012"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
103/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბორის სახვაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N754949650)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
103/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისიმე ნიკოლეიშვილსა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N179/20-1z)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
103/6
ზეპირი მოსმენა შპს „რითეილ ჯგუფსა“ და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 28.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
103/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ანზორ ქარქაშაძეს, ნუნუ ჯურხაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103077537) (გადმოტანილია 28.11.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
103/8
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N6075016)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
103/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეინაბ მელქაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100719490)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
103/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი კახიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100748601)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
103/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიული სამხარაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102766210)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
103/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ბაღაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100193930)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
103/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სიკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112765172)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
103/14
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ლუდსახარში ორი კათხასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N764496604)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
103/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ კუნჭულიასა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N184/12-2)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
103/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან კვირკველიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3539392)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
103/17
ზეპირი მოსმენა შპს ,,აგრო ქართლსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
103/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით რჩეულიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
103/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით მაისურაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102764639)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
103/20
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ლია დათიაშვილი,
103/21
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლია დათიაშვილი,