• მთავარი >
 • ინფორმაციის საჯაროობა >
 • საჯარო წარმოება >
 • სხდომის დღის წესრიგები >
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

  20 დეკემბერი, 2019
  12:00 სთ
  104/1
  ,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
  წარადგენს: გივი ნადირაძე,
  104/2
  „ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ი.მ. ზაურ ცინდელიანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
  წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
  104/3
  „ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სოფიო ნიაზაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
  წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
  104/4
  „ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ინტერაგროს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
  წარადგენს:
  Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\functions.php on line 859