კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
104/1
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
104/2
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ი.მ. ზაურ ცინდელიანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/3
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სოფიო ნიაზაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/4
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ინტერაგროს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/5
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ რუფატ ბაირამოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/6
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ევგენი გულბანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/7
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ზიათხან შიხიევის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/8
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მამუკა გელავას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/9
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ზაქრო ქეთელაურის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/10
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ იოსებ ჩადუნელი განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/11
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ჯარჯი ფოთოლაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/12
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გიორგი მურველაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/13
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ხათუნა გურგენიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/14
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ზ.ზ. ჯგუფის“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/15
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ თემურ ცერცვაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/16
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ზურაბ გრძელიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე".
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/17
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ჯიმშერ ფრუიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/18
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ დავით გიგოშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/19
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ბონდო ღავთაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/20
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ვახტანგ თუშიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/21
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ დავით ქემოკლიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/22
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ დავით გზირიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/23
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ აფეტ მურსალოვას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
104/24
ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „გასკო +“-ის დაჯარიმების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
104/25
ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „გამას“ დაჯარიმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
104/26
ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „დი-ვი-ეს“-ის დაჯარიმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
104/27
ზეპირი მოსმენა ,,სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ეს ჯი გაზ - კომპანის“ დაჯარიმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
104/28
ზეპირი მოსმენა „სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ქობულეთის წყალის“ დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/29
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
104/30
ზეპირი მოსმენა შპს „ჩირაღდანი - XXI საუკუნეს“ მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
104/31
შპს „არზუ გაზის“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
104/32
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
104/33
სს „საქორგგაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
104/34
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
104/35
ზეპირი მოსმენა „სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „თბილისი ენერჯის“ დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი სულაბერიძე,
104/36
ზეპირი მოსმენა „სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
104/37
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
104/38
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის N9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
104/39
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის N3 და N4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
104/40
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
104/41
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
104/42
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
104/43
შპს „ტაბა“ მიერ 2019–2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
104/44
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,