კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 დეკემბერი, 2019
14:00სთ
105/1
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „მტკვარი ენერჯისათვის“ (თბილსრესის N9 ბლოკი) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენა)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
105/2
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ (თბილსრესის N3, 4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენა).
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლანა სულაკაძე,
105/3
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
105/4
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ჯიფაუერისთვის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენა)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
105/5
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისთვის“ ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფის დადგენა).
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ხუნჯუა,