კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 დეკემბერი, 2019
12:00 სთ
107/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამინ ცქიტიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N615481-196)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ზედგენიძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N630033-663)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გაბუნიასა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არასებული დავის შესახებ." (აბ.N131700-831)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე შალიკაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N629146-775)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი გველუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100481427)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კუკური კიკნაძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951551132)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაპუნა მაღალდაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1605944)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/8
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე ალექსანდრე ქევხიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3942835)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/9
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე მამუკა შინდელიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0522866)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/10
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე გელა ასტამაძესადა სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4515488)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/11
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე დარეჯან ნადარეიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4048961)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/12
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე მამუკა ღუდუშაურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2419430)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/13
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე თამარ მარკოზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0053157)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/14
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე პავლე კიკალიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2311466)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/15
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე თამაზ ნოვრუზოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3903501)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/16
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე სულიკო შარეიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2895237)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/17
ზეპირი მოსმენე ,,მოქალაქე ნინო სულხანიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3984139)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
107/18
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ზაალის ტრადიციულ სახლსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756212125) (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
107/19
ზეპირი მოსმენა შპს ,,იბერია 2012"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
107/20
შპს „რითეილ ჯგუფსა“ და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 28.11.2019 და 19.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
107/21
შპს ,,ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N6075016)(გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
107/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ბაღაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100193930) (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
107/23
შპს ,,აგრო ქართლსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
107/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით რჩეულიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
107/25
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ.(გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია დათიაშვილი,
107/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 19.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია დათიაშვილი,
107/27
ზეპირი მოსმენა „შპს „მაგმასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
107/28
„მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
107/29
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
107/30
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
107/31
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
107/32
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ი.მ. ზაურ ცინდელიანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 20.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
107/33
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ინტერაგროს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 20.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
107/34
ზეპირი მოსმენა „სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დაჯარიმების შესახებ“. (გადმოტანილია 20.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,