• მთავარი >
 • ინფორმაციის საჯაროობა >
 • საჯარო წარმოება >
 • სხდომის დღის წესრიგები >
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

  26 დეკემბერი, 2019
  12:00 სთ
  107/1
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამინ ცქიტიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N615481-196)
  წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
  107/2
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ზედგენიძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N630033-663)
  წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
  107/3
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გაბუნიასა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არასებული დავის შესახებ." (აბ.N131700-831)
  წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
  107/4
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე შალიკაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N629146-775)
  წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
  107/5
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი გველუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100481427)
  წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
  107/6
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კუკური კიკნაძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951551132)
  წარადგენს:
  Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\functions.php on line 859