კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 დეკემბერი, 2019
11:00 სთ
108/1
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
108/2
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის შეთახმების თაობაზე.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
108/3
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
108/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
108/5
ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ლევან დემირიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
108/6
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე შპს „მოტორსტარის“ მიერთების ვადის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
108/7
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე შპს „ვარსკვლავი +“-ის მიერთების ვადის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
108/8
„ახალი მომხმარებლის, ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ ცენტრის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
108/9
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კალეს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
108/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ეითი დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
108/11
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის შეთანხმების თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
108/12
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა);
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლევან ენუქიძე,
108/13
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა (სს „საქორგგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა).
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლევან ენუქიძე,
108/14
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „თელავგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენა)
წარადგენს: ლია გვაზავა, ნინო ქაშიბაძე,
108/15
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 31 ივლისის №58/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/16
„სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორების ლიცენზიატი საწარმოების დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის 2020 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/17
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2014 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის №39/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/18
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 აპრილის №26/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/19
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 31 ივლისის №58/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/20
სს „საქორგგაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ." (გადმოტანილია 20.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
108/21
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 8 მაისის №34/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
108/22
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიერ 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ." (გადმოტანილია 20.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
108/23
„მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 26.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
108/24
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ. (გადმოტანილია 26.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
108/25
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ. (გადმოტანილია 26.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
108/26
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ი.მ. ზაურ ცინდელიანის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 20.12.2019 და 26.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
108/27
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ინტერაგროს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 20.12.2019 და 26.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
108/28
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ზაალის ტრადიციულ სახლსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756212125) (გადმოტანილია 19.12.2019 და 26.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,