კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 დეკემბერი, 2016
82/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ჭარაქაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№188315)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ გეზელაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№256595)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე კარაკოზოვასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№254618)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე კობერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№413187)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს გიორგი და შალვა კუხიანიძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№563954)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447438)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხაჩიკ გრიგორიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1227425)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედგარ გოგიბერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0143179)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ქობულაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4592337)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ასლანიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2366567)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ბახტაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1227425)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ნადიბაიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1055020)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ლაკლაკიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1265650)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამილა ვანელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2449568)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ტრენჩსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0773871)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ანდრიასოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0313315)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/17
ზეპირი მოსმენა ,,ცირა ნათაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №754380383) (გადმოტანილია 17.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/18
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ევრო ბლოკსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №2321302) (გადმოტანილია 17.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ სიმონიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1622569)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ბერძენიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0500862)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისო ბოკუჩავასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3637568)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ დუღაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0249886)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/23
,,ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატისთვის ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ".(გადმოტანილია 24.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
82/24
,,ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."(გადმოტანილია 24.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
82/25
,,მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ". (გადმოტანილია 24.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
82/26
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" მიერ 2016-2018 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმების შესახებ.(გადმოტანილია 17.11.2016 და 24.11.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
82/27
,,საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2006 წლის 11 მაისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."(გადმოტანილია 17.11.2016 და 24.11.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
82/28
ახალი მომხმარებლის (შპს „ორბი ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/29
„მომსახურების ხარისხისა და მიწოდების საიმედოობის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის, დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/30
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გაზ დისტრიბუშენ კომპანის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/31
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/32
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/33
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბუშენის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/34
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ეს ჯი გაზ-კომპანის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/35
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ქობულეთის წყლის" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/36
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გამას" მიერ რეგულირების საფასურის გადახდის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
82/37
სს „დარიალ ენერჯის“ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
82/38
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ტაბასა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ივანე პირველი,
82/39
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიების მომხმარებლების მიერ ინდივიდუალური მრიცხველის გარეშე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის განსაზღვრის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2007 წლის 30 მაისის № 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
82/40
„გადამცემ ქსელზე მიერთების მოდიფიცირების განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/41
,,საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე“
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,
82/42
სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2016-2017 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
82/43
სს ,,თელასის"მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2016-2017 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
82/44
კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით დამტკიცებულ „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 სექტემბრის №60/62 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
82/45
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 13 სექტემბრის №61/18 გგადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
82/46
სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ მიერ მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ ქვითრებზე დასატანი დამატებითი ინფორმაციის განსაზღვრის თაობაზე
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/47
ბუნებრივი გაზის მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ ქვითრებზე დასატანი დამატებითი ინფორმაციის განსაზღვრის თაობაზე
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/48
სასმელი წყლის მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ ქვითრებზე დასატანი დამატებითი ინფორმაციის განსაზღვრის თაობაზე
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/49
სს „თელასის“ მიერ მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ ქვითრებზე დასატანი დამატებითი ინფორმაციის განსაზღვრის თაობაზე
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/50
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ ქვითრებზე დასატანი დამატებითი ინფორმაციის განსაზღვრის თაობაზე
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
82/51
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ქსელის წესებში" ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
82/52
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის" ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
82/53
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
82/54
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,