კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 იანვარი, 2020
13:00 სთ
3/1
„ზეპირი მოსმენა „დავების განხილვის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“. (გადმოტანილია 30.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
3/2
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ. (გადმოტანილია 26.12.2019, 27.12.2019 და 30.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
3/3
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
3/4
შპს „არზუ-გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
3/5
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
3/6
„ახალი მომხმარებლის (გიორგი იორდანიძე კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
3/7
„ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს“ კუთვნილი ობიექტი) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
3/8
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ჰაუს ბილდ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
3/9
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ესემო ფარმინას“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/10
„ზეპირი მოსმენა ახალი მომხმარებლის - შპს „გრინსერვის + - ის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ შპს „ვილა ოქროყანას“ განაცხადზე სს „თელასის“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ავთანდილ კოტორეიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/13
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ შსს „სახელმწიფო საქ-ბო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია №1 სამმართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე."
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/14
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ალექსანდრე ბედიანაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/15
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ქეთევან ანუაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
3/16
„ახალი მომხმარებლის, ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ ცენტრის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/17
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კალეს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/18
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ეითი დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/19
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე მაყვალა ჩაფიძის კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/20
„ახალი მომხმარებლის, შპს „გრინვოშის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/21
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გელა გოგიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/22
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ არჩილ მელაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/23
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სს „დელუქს თიმ ჯორჯიას“ განაცხადზე სს „თელასის“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/24
„ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე შპს „ვარსკვლავი +“-ის მიერთების ვადის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის თაობაზე“.(გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
3/25
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ზაკა მამედოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/26
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ფამილ ჯალილოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/27
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ზურაბ ლოთიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/28
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ კარლო უჩანეიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/29
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ აგილ გუსეინოვი განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/30
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გიორგი პართენიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/31
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მარინე წკრიალაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/32
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ რევაზ ლომიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/33
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მამედ მამედოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/34
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ტარელ ფარაჯოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/35
ზეპირი მოსმენა ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ლევან დემირიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 27.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
3/36
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
3/37
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,