კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 იანვარი, 2020
12:00 სთ
4/1
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
4/2
„ენერგეტიკული საქმიანობების ლიცენზირების წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
4/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ არჩილ კახიაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
4/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ შოთა პარუნაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/5
„წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (შპს „ელგოს“) მისაერთებელი მოცულობის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/6
„ახალი მომხმარებლის (შპს „კომპანია ჯაოკენის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,