კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 იანვარი, 2020
12:00 სთ
5/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ედიშერაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსაებული ვადის შესახებ." (აბ.N2311849)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
5/2
ზეპირი მოსმენა სსიპ იუსტიციის სახლსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N9701703280) (გადმოტანილია 16.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
5/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ქსენია ჩოფიკაშვილს (აბ.№1112467433), სვეტლანა ქუქიშვილს (აბ.№1112461120), ლევან ჩქარეულს (აბ.№1113080096), ნოდარ ხერბელაშვილს (აბ. №3101830374), ქეთევან რაზმაძეს (აბ. №1113171713), თემურ წიკლაურს (აბ. №1113366364), ნიკა გომიაშვილს (აბ. №1113366477), თამაზ წიკლაურს (აბ. №1113366536), ონისე წიკლაურს (აბ. №1113367285), გია გუჯარაიძეს (აბ.№1112877598) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
5/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: იაგო ხეთაგურს (აბ.№1112874777), ხატია გელაძეს (აბ.№1112873264), დიანა კობაიძეს (აბ.№1112966949), ონისე გელაძეს (აბ.№1112969680), შოთა გუჯარაიძეს (აბ. №1112970320), მარიამ გუჯარაიძეს (აბ.№1112972992), ალექსი ავსაჯანიშვილს (აბ. №1113012914), ნინო გელაშვილს (აბ. №1113118762), ბექა მაისურაძეს (აბ. №1112874722), ნუგზარ დავითაშვილს (აბ. №1112919008) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
5/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მაკა კაჭკაჭიშვილს, ნანა კალხიტაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N332793)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნია მეცხვარიშვილს, ლალი მგალობლიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N191316)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნინო და ზურაბ ცაგარეიშვილებსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N106880)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/8
,,მოქალაქე ნონა ხასაიასა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N353494) (გადმოტანილია 16.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდიკო გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112463393) (გადმოტანილია 16.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456429) (გადმოტანილია 16.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი სილაგაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114405580) (გადმოტანილია 16.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
5/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ მიქელთაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101734505)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
5/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია დვალსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1104082829)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
5/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ დოლიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N753807375)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
5/15
ზეპირი მოსმენა შპს ,,მილკისა' და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756396666)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
5/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ახობაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756194662)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
5/17
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გუდაური რესორტსა" და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3580184)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
5/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით რჩეულიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 19.12.2019 და 26.12.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
5/19
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე თამარ ფხაკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.№1201620) (გადმოტანილია 23.08.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
5/20
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
5/21
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,