კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 იანვარი, 2020
12:00 სთ
6/1
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მიხეილ სახვაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“."
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „20-20“-ის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“."
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ იაკუბ იან ლუჩაკი განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მალხაზ ბარკალაიას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ კახაბერ ჟღენტის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ჯუმბერ შუბითიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/7
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ნიკოლოზ თურმანაულის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/8
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ვიონი საქართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ დავით დალაქიშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ აბრამ მახარიაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/12
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
6/13
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „თბილისი ენერჯის“ დაჯარიმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 20 დეკემბრის №104/29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: გიორგი სულაბერიძე,
6/14
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების დამტკიცების შესახებ. (გადმოტანილია 26.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019 და 17.01.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
6/15
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ტარელ ფარაჯოვის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 17.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
6/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (შპს „ელგოს“) მისაერთებელი მოცულობის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 22.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
6/17
„ახალი მომხმარებლის (შპს „კომპანია ჯაოკენის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
6/18
„ზეპირი მოსმენა „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,