კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 იანვარი, 2020
12:00 სთ
8/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო გურგენიძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951162025)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/2
ზეპირი მოსმენა სს ,,საქართველოს რკინიგზასა" და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3259852)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/3
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს მუდმივმოქმედ ფილიალსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755283840)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამბროსი ჯვარშეიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯიმშერ ბაჯელიძესა და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ.№176/21-3)
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
8/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუკრი ყაზარაშვილსა და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ. №561571-132)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
8/7
ზეპირი მოსმენა შპს ,,მეტროპოლი 2018"-სა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
8/8
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე გოჩა ლომიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
8/9
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ხათუნა გოგოლაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
8/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ კევლიშვილსა და შპს ,,თბილისიე ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N350165)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/11
ზეპირი მოსმენა ,,ზვიად ხილაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112559720)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე გაჩეჩილაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102610289)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქერ თამილა ბაკურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114149497)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
8/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ირემაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112994841)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
8/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ბერიძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N312954)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
8/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ბღარაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N317942)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
8/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შაქრო ხარაიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N296702)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
8/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ იმერლიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102591377)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
8/19
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ომარ მესხსა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№4118225).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
8/20
„ახალი მომხმარებლის (გელა გაბრიჭიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
8/21
„ახალი მომხმარებლის (გივი კილაძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
8/22
„ახალი მომხმარებლის (ზაზა კურტანიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
8/23
„ახალი მომხმარებლის (ციცინო ბობოხიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
8/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიმონ აფრიამაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ. №5210407)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
8/25
,,მოქალაქეებს - მაკა კაჭკაჭიშვილს, ნანა კალხიტაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N332793) (გადმოტანილია 23.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
8/26
,,მოქალაქე ნანი სილაგაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N1114405580) (გადმოტანილია 16.01.2020 და 23.01.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
8/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ მიქელთაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101734505) (გადმოტანილია 23.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
8/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ დოლიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N753807375) (გადმოტანილია 23.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ახობაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756194662) (გადმოტანილია 23.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
8/30
,,მოქალაქე დავით რჩეულიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 19.12.2019, 26.12.2019 და 23.01.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
8/31
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,