კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 თებერვალი, 2020
12:00 სთ
11/1
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ნათია ხულუზაურის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 28.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
11/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ თამარ საყვარელიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.(გადმოტანილია 28.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
11/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გოჩა რუხაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 28.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
11/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ამირან ობგაიძე განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 28.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
11/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ იური ვაშაკიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“. (გადმოტანილია 28.01.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
11/6
„ახალი მომხმარებლის (მედეა მიქაბერიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
11/7
ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ეკოსერვის ჯგუფი“) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/8
ახალი მომხმარებლის (შპს ,,დანდელიონის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/9
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გელა ჯანგიშერაშვილის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/10
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ღვინის ქარხანა №1“) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/11
„ზეპირი მოსმენა ახალი მომხმარებლის - შპს „გრინსერვის + - ის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 17.01.2020 და 28.01.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
11/12
ზეპირი მოსმენა შპს „გასკო +“-ის ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,