კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 თებერვალი, 2020
11:00 სთ (2020 წლის 6 თებერვლის სხდომის გაგრძელება)
10/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ პეტრიაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N486899)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
10/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცეზარინა ღვინიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101897864)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
10/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ კვირიკაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112835416)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
10/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო თავბერიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102549421)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
10/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია მანჯგალაძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N261557)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
10/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო კინწურაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112559720)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,