კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 თებერვალი, 2020
12:00 სთ
16/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეონა გვარამაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
16/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მოსიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
16/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ქორიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
16/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზო ლომიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
16/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ აფაქიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756484791)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ახვლედიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756406362)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გელაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755748023)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ დუდაურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756376563)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა კანდელაკსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756433564)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია მაღლაფერიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756391613)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო მახარაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755805285)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანტონ ფურცელაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N7557787704)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ქველაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756579493)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ხანიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755710535)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან აბესაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755743253)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გაგუასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756384176)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ გელაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756384233)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ლომიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756381671)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მაჭავარიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755805274)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო მორჩაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755732914)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ნოზაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755179043)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა პატაშურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756381375)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი უფლისაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755734725)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ქართლელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755805353)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ჩომახაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755705861)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე კიკაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."(გადმოტანილია 6.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
16/27
ზეპირი მოსმენა შპს ,,გსქ კულასა" და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3582217) (გადმოტანილია 13.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
16/28
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 23 იანვრის №5/6 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
16/29
,,ინდივიდუალურ მეწარმე ირაკლი სირაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბN4708445) (გადმოტანილია 13.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
16/30
,,მოქალაქე თამარ უნგიაძესა (აბონენტი: №4676381 და №2746434) და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 6.02.2020 და 13.02.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,