კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 თებერვალი, 2020
11:00 სთ
20/1
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თინათინ ცხელიშვილის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/2
„ახალი მომხმარებლის (შპს „მშენალიანსის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/3
„ახალი მომხმარებლის (შპს „დი ჯი დეველოპერის“) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/4
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯი-ბი-სის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბილდერ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/6
„ახალი მომხმარებლების, თამარ გუგეშაშვილისა და ქეთევან სიხარულიძის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/7
. „ახალი მომხმარებლის, ამხანაგობა ,,ერთობას“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/8
„ახალი მომხმარებლის, ამხანაგობა ,,სენოს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/9
.„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,შუშის სახლის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,მაზალტოვის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/11
„ახალი მომხმარებლის, მახარე ჯამრიშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/12
„ახალი მომხმარებლის - შპს „სმგ-ს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/13
„ახალი მომხმარებლის - შპს „ტერასა ავლაბარის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/14
„ახალი მომხმარებლის - შპს „ეიმ ბილდინგ კომპანის “ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/15
„ახალი მომხმარებლის - შპს „სამშენებლო ინვესტიციები ვერაზე-ს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/16
„ახალი მომხმარებლის - შპს „ფენიქსის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/17
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ჰაუსარტ-ლუქსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
20/18
„ახალი მომხმარებლების, ნინო ჟვანიას, ბექა ღუდუშაურისა და ნოდარ ჩქარეულის კუთვნილი ობიექტების ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
20/19
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალკოჰოლური სასმელების კომპანია ალავერდი“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
20/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ დალილა ლომსაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
20/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ნოდარ ფაციას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ არჩილ ბერიაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გოგიტა ხაღულაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ნიკო ჭიჭიბოშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გრიგოლ ჯაფარიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
20/26
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების შესახებ ჯაბა მაჭარაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
20/27
„ელექტროენერგიის გამანაწილებლ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ვიონი საქართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(ს/კ. 42.14.06.708)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/28
„ელექტროენერგიის გამანაწილებლ ქსელზე მიერთების შესახებ შპს „ვიონი საქართველოს“ განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (ს/კ 42.15.35.021)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/29
„ელექტროენერგიის გამანაწილებლ ქსელზე მიერთების შესახებ გოჩა ღიბრაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/30
„ელექტროენერგიის გამანაწილებლ ქსელზე მიერთების შესახებ ინეზა ჯალაღონიას განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
20/31
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „დიდი დიღომისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
20/32
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „გოგოჭური და კომპანიისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
20/33
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დაჯარიმების შესახებ“ (გადმოტანილი საკითხი 26.12.2019 სხდომიდან).
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
20/34
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
20/35
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,