კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 დეკემბერი, 2016
83/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი ქუბიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2451242)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ედიშერაშვილსადა სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4151401)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა საყვარელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1836856)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ჩხეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4994368)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამზირა ცისკარავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1836856)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასტღიკ მოსესოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0872434)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნაზი ჯაფარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2486777)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ჩორგოლაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2938192)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ მურადიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3934443)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი კაპანაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3487391)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე კახიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4061990)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიონი ჩხეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4916014)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორნიკე კვინიკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4129357)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა კერვალიშვილ-სიგუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1742270)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა წულაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4983165)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ტატალაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0718753)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან წიკლაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2146779)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ დარჩიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0104568)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ მელაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1836856)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეო ჯინჭარაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2551893 და №2551900)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ მერებაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0593735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე აბდუშელიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1930183)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაიზერ პირველსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884851)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ორუჯ ბაზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2349569)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ ჯავახაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3412382)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცირა დოგუზოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2597826)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რანუშ ჩირიხჩიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2559216)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამბერგი მირზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0593735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა წიკლაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2072009)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ კირაკოზოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2522746)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე დარბაისელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1639052)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ თოთლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3281004)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიანა კორახაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2369056)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/34
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ელმავალმშენებელი 2"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4215183, №4215129, №4215147, №4255567,№ 4255576 და №4215156)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ხატიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0418532)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ექიზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2526957)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ექიზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№04840639)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ჯიჯავაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2565744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ყურაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0612894)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პეტრე ბადალაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2456229)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი დარსაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4292198)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე გულბათაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2469572 და №2469581)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანონი სულავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2198810)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლერი ტაბატაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1747989)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ჯანყულაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0531981)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქოპილაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0192776)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ქუბიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0121931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ნაჭყებიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1544671)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგეი აკოფიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0837526 და №0837517)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ მარდალეიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5005941)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ კუსურაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1806745)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე სეხნიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2501000)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე იდუკაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3941337)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი მნაცაკანოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1802133)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფატმან კუჭავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2469457)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/56
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,ოლიმპიური ვარსკვლავსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4134680)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია გოგელიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1632344)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომან რობაქიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3147441)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა როხვაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3040469)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია მესხსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№540390)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ გველუკაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№380044)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ ჩახნაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101293227)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარეხ ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№118242)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,