კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 მარტი, 2020
12:00 სთ
22/1
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ენერგოსერვისის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/3
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/4
,,ახალი მომხმარებლის (რკ ,,აგრომომავალის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგოპრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/5
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ვილა ოქროყანას“ ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/6
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ელენე ლომსაძის ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
22/7
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,კონდის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
22/8
,,ახალი მომხმარებლის (ბეჟან წიკლაურის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
22/9
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მომავალი 2005“-ის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
22/10
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ნიუ ჰორიზონსის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: კობა კობაური,
22/11
შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
22/12
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
22/13
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
22/14
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქორგგაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
22/15
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,