კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 მარტი, 2020
12:00 სთ
23/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერაფიონ პაქსაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113027181)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
23/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხასან ვარშანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102940131)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
23/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,DAR BUILDING“-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
23/4
ზეპირი მოსმენა შპს ,,DAR BUILDING“-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
23/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ბაჩუკი გოგაშვილს, გიორგი გოგაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N324253)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
23/6
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ეი ემ ჰოტელს გრუპსა" და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N134642)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
23/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ამირან კენკიშვილს, ბონდო კენკიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N259761)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
23/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ლაცაბიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103319232)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
23/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო გაბედავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100732750)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
23/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე ჭიჭიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100472643)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
23/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ხინიკაძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე ბიგვავასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3630976)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/13
მოქალაქეებს: შალვა ჩიკვილაძეს (აბონენტი: №1113112221), ავთანდილ ზაგაშვილს (აბონენტი: №1112501311), ლევან ზაგაშვილს (აბონენტი: №1112501300), ილია გუჯარაიძეს (აბონენტი: №1113003490), ბექა კობიაშვილს (აბონენტი: №1112801290), თამარ ზურაბაშვილს (აბონენტი: №3103241397) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
23/14
მოქალაქეებს: თამაზ გელაძეს (აბონენტი: №1112765138), გურამ შიოლაშვილს (აბონენტი: №1112771294), შალვა გელაძეს (აბონენტი: №1112970616), ალექსანდრე გუჯარაიძეს (აბონენტი: №1112917028), გორდა თექთურმანიძეს (აბონენტი: №1112881652), ზეზვა კობაიძეს (აბონენტი: №1112958120) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
23/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ბაზელსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2193637)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ისმაილ ქართველიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2323578)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ელიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2452125)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ იმედაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1009081)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური მარტიროსიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1554393)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი შარაბიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2117907)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ როინიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2535108)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/22
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,წითელ კორპუსსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N3492367)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უშანგი ილარიონოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1477422)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია კანკავასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N4713910)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თუნზალა გოჯაევასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2261144)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/26
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,მე-2 კვ. მე-5 კორპუსსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2193637)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ნარეკლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2498265)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/28
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,იმედსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N4092877)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/29
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,თანადგომასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1955227)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო კანკაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1738472)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუბა ლომიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2439711)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიგოლ შანგუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1714050)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარენ ოგანესიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N0886624)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხინთიბიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1654702)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე გოგეშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2025472)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ღავთაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N0430518)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არკადი სარქისოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N0202783)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ბდოიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N0990976)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაგდანა ბეთანელსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N2344957)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კლიმენტი კეკუტიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ," (აბ.N1492637)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - კობა გიგინეიშვილს (აბ.N145/2-IZ), ივანე მეხრიშვილს (აბ.N203/16-2a), ჟორა მახარაძეს (აბ.N260/154-2), მარინე კახიძეს (აბ.N185/29-1), ვლადიმერ ჯიჯავაძეს (აბ.N177/55k-10), მირანდა დუაძეს (აბ.N260/155-1), ზვიად ლომთაძეს (აბ. N187/105-1), ციცინო ჯიქიას (აბ.N180/6-9), სამსონ გეფერიძეს (აბ.N177/55v-45), ნათია აბაშიძეს (აბ.N177/55z-23), ლაურა ლაბაძეს (აბ.N177/55v-13), მამუკა მახაჭაძეს (აბ.N177/55i-4b), სულიკო ვარშანიძეს (აბ.N187/74-1), ზებურ მგზავრიძეს (აბ.N205/11a-1), გიორგი ხილაძეს (აბ.N185/31-1), ნოდარ მალაყმაძესა (აბ.N260/157-4) და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - რამაზ გავრჯალაძეს (აბ.N180/8-36), მამუკა კახიძე (აბ.N187/65-4), ასლან აბაშიძეს (აბ.N260/210-7), ზამირ გვენეტაძეს (აბ.N177/51-24), თამაზ შუბლაძეს (აბ.N187/94-3b), თეიმურაზ ბერიძეს (აბ.N185/19-1), თემურ აბუსერიძეს (აბ.N185/1-41), ტარიელ სანიკიძეს (აბ.N185/16-1), იაშა ცეცხლაძეს (აბ.N203/14-2), გურამ კვაჭაძეს (აბ.N177/51-32), მურად ჩხუბაძეს (აბ.N272/30-33), სერგო ტატეოსიანსა (აბ.N177/55v4), თეიმურაზ ლაზბას (აბ.N260/224-38), ზვიად კაკაბაძეს (აბ.N183/71-1), ზებურ ბოლქვაძესა (აბ.N185/46-1) და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მურმან სანიკიძეს (აბ.N179/46-1), ნანული ლემსაძეს (აბ.N260/224-1), ზაურ ნაკაიძეს (აბ.N260/176-1), ზაირა ბოლქვაძეს (აბ.N260/178-7), შუშანა მახარაძეს (აბ.N260/204-37), რამაზ ქობალიას (აბ.N260/141-11), ნუგზარ ჯაიანს (აბ.N260/210-15|), ბიჭიკო კონცელიძეს (აბ.N535/27-1), დიანა ბერიძეს (აბ.N157/10-19), ასლან ინაშარიძეს (აბ.N145/74-1d), ტეიმურაზ ბერიძეს (აბ.N177/55g-17), გელა ჯიბაშვილს (აბ.N180/6-4), ომარ კახაძეს (აბ.N260/153-2), ჯიმშერ შანიძეს (აბ.N203/16-23), ზურაბ ბოლქვაძეს (აბ.N203/16-26a), მერაბ დევაძეს (აბ.N179/78-1), მუსტაფ კახიძეს (აბ.N272/26-4), ზურაბ მჟავიასა (აბ.N272/20-27) და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - თეიმურა ვარშანიძეს (აბ.N203/16-41), კობა გურგენაძეს (აბ.N203/16-25), გიორგი შალამბერიძეს (აბ.N203/16-11), ვიტალი მახარაძეს (აბ.N260/178-3), ვლადიმერ დიდიძეს (აბ.N177/46-1), ზაურ ფუტკარაძეს (აბ.N260/178-8), ალექსანდრე ფუტკარაძეს (აბ.N260/178-1), დავით შეწირულს (აბ.N203/16-9), შუშანა ცეცხლაძეს (აბ.N260/181-4), თამაზ გაბაიძეს (აბ.N260/180-3), მიხეილ ზაქარაძეს (აბ. N260/156-4), რამაზ ჭაღალიძეს (აბ.N179/57-1), ბიჭიკო თურმანიძეს (აბ.N260/162-4), რომა ჭაღალიძესა (აბ.N260/180-2) და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მარგარიტა გუჟვენკოს (აბ.N177/55a-1), თაამაზ ვაჭარაძეს (აბ.N209/5-1), ლევან თავდგირიძეს (აბ.N272/18-31),ბესიკ აბულაძეს (აბ.N157/6-4), ავთანდილ კოჩაძეს (აბ.N272/18-32), მერაბ ხოხბას (აბ.N205/9a-1), ზაზა მახარაძეს (აბ.N181/4-1), ნოდარ ანთაძეს (აბ.N180/8-45), თინათინ მჟავანაძეს (აბ.N177/55k-6), დავით მამულაძეს (აბ.N260/176-2), ალექსანდრე ჯაფარიძეს (აბ.N260/167-2), ვარდო კეკელიძეს (აბ.N260/141-5), ირმა თურმანიძეს (აბ.N180/6-29), მერი დარჩიძეს (აბ.N180/8-31), ირაკლი გუჯაბიძესა (აბ.N187/100-1) და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნანა დევიძეს (აბ.N3518005), ლეილა მოსიაშვილს (აბ.N3265343), მარიამ კოტორაშვილს (აბ.N3186596), ასმათ სვანიძეს (აბ.N3186780), მარინა ჩხეტიანს (აბ.N3129720), მარიამ დოხნაძესა (აბ.N3186134), და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნანული ლაღიძეს (აბ.N3095417), ალექსანდრე ძინძიბაძეს (აბ.N3517588), ნოდარ ცინკვერაშვილს (აბ.N3129248), გიორგი სონღულაშვილს (აბ.N3517078), გორდრძი ბურდიაშვილს (აბ.N3134635), სოფო ამისულაშვილს (აბ.N3517977), მარი გოგიშვილს (აბ.N3523836), გია ბოჭორიშვილს (აბ.N3063677), თენგიზ მაისურაძეს (აბ.N3514699), ამირან უტიაშვილსა(აბ.N3514257) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გიორგი აფციაურს (აბ.N3186641), მარიამ ქოროღლიშვილს (აბ.N3221070), ნუნუ ქოროღლიშვილს (აბ.N3221081), სოფიო ოტიაშვილს (აბ.N3514738), ნიკოლოზ მესირიშვილს (აბ.N3514698), ნანული ოტიაშვილს (აბ.N3514737), ტედო მელიაშვილს (აბ.N3462975), გიორგი ტარუღაშვილს (აბ.N3095701), ნელი ბაგრატაშვილს (აბ.N3093600), რევაზ ხოზბერუაშვილსა (აბ.N3061246) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
23/49
შპს ,,ქეროლი+"-სა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (აბ.N490535) (გადმოტანილია 27.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
23/50
,,მოქალაქე მანანა სირაძესა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N261914) (გადმოტანილია 27.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,