• მთავარი >
 • ინფორმაციის საჯაროობა >
 • საჯარო წარმოება >
 • სხდომის დღის წესრიგები >
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი
 • კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

  5 მარტი, 2020
  12:00 სთ
  23/1
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერაფიონ პაქსაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113027181)
  წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
  23/2
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხასან ვარშანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102940131)
  წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
  23/3
  ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,DAR BUILDING“-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
  წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
  23/4
  ზეპირი მოსმენა შპს ,,DAR BUILDING“-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
  წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
  23/5
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ბაჩუკი გოგაშვილს, გიორგი გოგაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N324253)
  წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
  23/6
  ზეპირი მოსმენა შპს ,,ეი ემ ჰოტელს გრუპსა" და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N134642)
  წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
  23/7
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ამირან კენკიშვილს, ბონდო კენკიშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N259761)
  წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
  23/8
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ლაცაბიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103319232)
  წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
  23/9
  ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო გაბედავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100732750)
  წარადგენს:
  Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\functions.php on line 859