კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 მარტი, 2020
12:00 სთ
28/1
ზეპირი მოსმენა „პანორამა მგზავრების“ აპარტამენტების მფლობელებსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
28/2
„ახალი მომხმარებლის - შპს „გრადას“ კუთვნილი ობიექტების წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
28/3
„ახალი მომხმარებლების, ნინო ჟვანიას, ბექა ღუდუშაურისა და ნოდარ ჩქარეულის კუთვნილი ობიექტების ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 28.02.2020 და 11.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
28/4
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქორგგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
28/5
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
28/6
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
28/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
28/8
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის №3/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
28/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის #109/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
28/10
ბმა „ლვოვის 12“-სა და შპს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (გადმოტანილია 27.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/11
,,მოქალაქე თამარ დუდაურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N756376563)(გადმოტანილია 20.02.2020, 27.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/12
,,მოქალაქე ნანა ქორიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.05.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
28/13
,,მოქალაქე მამუკა ახვლედიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756406362) (გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/14
,,მოქალაქე თამარ გელაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755748023) (გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/15
,,მოქალაქე მაკა კანდელაკსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756433564)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/16
,,მოქალაქე გია მაღლაფერიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756391613)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/17
,,მოქალაქე ნინო მახარაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755805285) (გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/18
,,მოქალაქე ანტონ ფურცელაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N7557787704)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/19
,,მოქალაქე ავთანდილ ქველაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756579493)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/20
,,მოქალაქე ნინო ხანიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755710535)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/21
,,მოქალაქე დათო მორჩაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755732914)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/22
,,მოქალაქე ნანა ქართლელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755805353)(გადმოტანილია 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/23
,,მოქალაქე ალექსანდრე კიკაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 6.02.2020, 20.02.2020 და 12.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/24
,,მოქალაქე გოჩა ლაგვილავასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755732793)(გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/25
,,მოქალაქე ზაურ ტოფაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/26
,,მოქალაქე იური ბარბაქაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N755179080) (გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/27
,,მოქალაქე ტარიელ ქართველიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/28
,,მოქალაქე ქეთევან შარუბანაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 12.03.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,