კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 მარტი, 2020
12:00 სთ
29/1
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ბესო ბახიასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
29/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ თხელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
29/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი მარუტიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
29/4
შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
29/5
„პანორამა მგზავრების“ აპარტამენტების მფლობელებსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 12.03.2020 და 19.03.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,