კომისიის სხდომის დღის წესრიგი


Notice: Trying to get property of non-object in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\templates\custom\meetingtext.php on line 29

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webserver\htdocs\gnerc\_website\templates\custom\meetingtext.php on line 32
31/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,