კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 აპრილი, 2020
12:00 სთ
33/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
33/2
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (სამივე სექტორში მიწოდება მოხმარების წესებში ცვლილების შესახებ.)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,