კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 დეკემბერი, 2016
86/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება. (სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის" ელექტროენერგიის გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
86/2
,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება. (შპს ,,ენერგოტრანსისთვის" ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,