კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 ივნისი, 2020
12:00 სთ
42/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება „დავების განხილვის წესების“ დამტკიცების შესახებ.“ (გადმოტანილია 28.05.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
42/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/3
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/მოცულობის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/4
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლების (თამარ გუგეშაშვილისა და ქეთევან სიხარულიძის) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 28.05.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
42/7
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/2 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/3 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/4 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/10
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/5 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/11
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/6 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,