კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 ივნისი, 2020
12:00 სთ
43/1
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „დი-ვი-ეს“-ისთვის ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
43/2
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „გამასთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
43/3
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „ჩირაღდანი-XXI საუკუნისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით);
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
43/4
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (შპს „გასკო+“-ისთვის ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
43/5
„ახალი მომხმარებლის (ლევან აბულაძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
43/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლების (თამარ გუგეშაშვილისა და ქეთევან სიხარულიძის) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 28.05.2020 და 4.06.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
43/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,უდაბნოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვაკის პარკის რეზიდენცია“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
43/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ევროსტილის“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
43/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე რომან ისაევი) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
43/12
“საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ზეპირი მოსმენით განსახილველ სადავო საკითხთა განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
43/13
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,