კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 ივლისი, 2020
12:00 სთ
48/1
„წყალმომარაგების ლიცენზიატთათვის საკვანძო მაჩვენებლების ქვედა ზღვრის, არსებულ დონისა და სამიზნე ნიშნულის დამტკიცების თაობაზე“ კომისიის 2020 წლის 27 მარტის N30/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. (გადმოტანილია 25.06.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
48/2
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ვილა ოქროყანას“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სტანისლავ კრასლავსკის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მასტერ ოქეის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ოქროყანა როზორთსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა ,,იოსელიანის 56“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე არჩილ ალანიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ინტერსტანდარტ ჯორჯიას“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ისფიჩის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,დაიამონდ პროჯექტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ნიუ სითის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,არქი დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სანთომი დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/15
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ანა თოდიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 2.07.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/16
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ემ ეს ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
48/17
„მოქალაქე მარინა ლეთოდიანის პრეტენზია სს „თელასის“ მიმართ და კომისიის განმარტება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქსელზე მიერთებასთან დაკავშირებით“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
48/18
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/19
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/20
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/21
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „მცხეთის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/22
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „რუსთავის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/23
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ (ჟინვალჰესი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/24
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
48/25
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,