კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 ივლისი, 2020
12:00 სთ
49/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ნარიყალასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ჭუმბურიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ღუდუშაურსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/4
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე სერგო კუტალაძესა" და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951049545)(გადმოტანილია 12.12.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე კევლიშვილსა და შპს ,,თელავგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1115098956)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/6
შეპირი მოსმენა შპს ,,ფენიქსსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/7
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
49/8
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს „თელავგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
49/9
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „საქორგგაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
49/10
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
49/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,პალას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს ,,დი ენდ ბი საქართველოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე პაატა ყელაურაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/14
„მოქალაქე მარინა ლეთოდიანის პრეტენზია სს „თელასის“ მიმართ და კომისიის განმარტება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქსელზე მიერთებასთან დაკავშირებით“. (გადმოტანილია 9.07.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
49/15
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების საქმიანობი მიზნით შესასყიდი ელექტროენერგიის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 13 ივნისის №46/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
49/16
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ეს ჯი გაზ კომპანისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,