კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 დეკემბერი, 2016
88/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ჩიტაურსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№150734)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
88/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ არჩვაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№364107)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
88/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა გიუნაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№354023)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
88/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ზურაბიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№147305)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
88/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა კობახიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№197800)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
88/6
ზეპირი მოსმენა ,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ციცოსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1398437)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გრიგორაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0035474)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზიური რუხაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2319903)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უშანგი გიგიაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1470312)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/10
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისი, დიღმის მასივის მე-2 კვარტალი, №19 კორპუსის მოსახლეობასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3257772)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/11
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისი, დიღმის მასივის I კვარტალი, №3ბ კორპუსის მოსახლეობასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3123649)
წარადგენს: კობა კობაური,
88/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი ჟოჟიკაიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3556306)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ნერსესიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0870766)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი შავლუხაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2503366)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა ფარჯიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0033378)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო მჭედლიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1926544)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ნეფარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3171472)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/18
,,ზეპირი მოსმენა ,,სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
88/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2003 წლის 7 აგვისტოს №12 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე" დადგენილების დამტკიცება.
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
88/20
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,პრემიუმ ავტო სერვის+"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№537459)(გადმოტანილია 14.12.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
88/21
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ტაბასა"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“ (გადმოტანილია) 8.12.2016 და 14.12.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: ივანე პირველი,
88/22
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ირან-საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრსა"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.№751156651)(გადმოტანილია 13.10.2016 და 14.12.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
88/23
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე გაგა დარჯანიასა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ.№0910325640)(გადმოტანილია 14.12.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
88/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისო ფიფიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.№475154)(გადმოტანილია 14.12.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
88/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ქორქიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
88/26
,,ელექტროენერგიის ექსპორტის საქმიანობის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
88/27
,,ელექტროენერგიის იმპორტის საქმიანობის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
88/28
,,ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
88/29
,,ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
88/30
,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის საქმიანობის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
88/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
88/32
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,