კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 აგვისტო, 2020
12.00 სთ
55/1
,,ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების თაობაზე." (გადმოტანილია 2020 წლის 10 აგვსიტოს სხდომის დღის წესრიგიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე, ნიკოლოზ სუმბაძე,