კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 სექტემბერი, 2020
12.00 სთ
59/1
შპს „საგარეჯო“-ზე წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
59/2
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ - შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
59/3
სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ - შპს „რუსთავის წყალი“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
59/4
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგებისდამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებისმარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისდაწყების შესახებ - შპს „მცხეთის წყალი“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
59/5
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ქეთევან გოლეთიანისკუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდისთაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/6
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მწვანე სახლის“კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდისთაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრეატივკონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის -ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/8
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შოთა შატაიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ქართულუკრაინული წარმოების საფინანსო კომპანიის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/10
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დალი ნასარიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/11
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ანკო უძრავი ქონების“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის(მოქალაქე თეა დუგლაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ქეი ქეი ინვესტმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/14
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ოსტატის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გია ქოროღლიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ა(ა)იპ ,,საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის“ ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/18
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ლექსველის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/19
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ციტადელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/20
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სამმშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე გამოყოფილი უძრავის ქონების (შპს ,,ვონდერნეტ ექსპრეს ინვესთმენთ გრუფის“ ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/23
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ა და კო“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: კობა კობაური,
59/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ჭუმბურიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია კომისიის 2020 წლის 16 ივლისის სხდომის დღის წესრიგიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,