კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 სექტემბერი, 2020
14:00 სთ
63/1
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის N3/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
63/2
,,ქ. ტყიბულში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მფლობელობაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 28 ნოემბრის №95/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
63/3
შპს ,,Georgian Huashun International Industrial Investment Group LTD“-სა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
63/4
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
63/5
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,