კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 სექტემბერი, 2020
12:00 სთ (კომისიის 2020 წლის 3 სექტემბრის სხდომის გაგრძელება)
59/1
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გია ქოროღლიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/3
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ა(ა)იპ ,,საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის“ ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/4
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ლექსველის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/5
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ციტადელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/6
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სამმშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე გამოყოფილი უძრავის ქონების (შპს ,,ვონდერნეტ ექსპრეს ინვესთმენთ გრუფის“ ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/9
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ა და კო“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: კობა კობაური,