კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 დეკემბერი, 2016
89/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებზე - აწჰესი, ლაჯანურჰესი, გუმათჰესი, ჩითახევჰესი, ძევრულჰესი, შაორჰესი, რიონჰესი, საცხენჰესი, ორთაჭალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
89/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ზაჰესისითვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
89/3
„სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,