კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 სექტემბერი, 2020
12:00 სთ
61/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა" და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
61/2
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
61/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,არქი ჰოტელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ბექა პაატაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ლალი ციცქიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ნანა ყურაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ბექა ბეჟანიძის კუტვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბინადარი 10“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მარია ლანევსკაიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პალას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჰოვერის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
61/13
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
61/14
„ზეპირი მოსმენა „ხუთწლიანი (2021-2025 წლების) განვითარების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
61/15
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,