კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ოქტომბერი, 2020
12:00 სთ
67/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,Georgian Huashun International Industrial Investment Group LTD“-სა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
67/2
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა USSD სერვისით ინფორმირების პირობების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
67/3
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/4
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/5
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ჟინვალჰესზე 2019 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 23 ივლისის №51/14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
67/6
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/7
ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/8
ზეპირი მოსმენა შპს „მცხეთის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/9
ზეპირი მოსმენა შპს „ბათუმის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/10
ზეპირი მოსმენა შპს „მარნეულის სოფწყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/11
ზეპირი მოსმენა შპს „საჩხერის წყალკანალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/12
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წყალმომარაგების ლიცენზიით გათვალისწინებული მომსახურების მოქმედების არეალის გაზრდის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
67/13
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
67/14
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
67/15
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
67/16
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
67/17
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისინდივიდუალური - ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
67/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ნინო კირცხალიას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ზურაბ კახაბრიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნიკოლოზ ვაშაკიძის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი აბრამიშვილის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ ელკანიშვილის, გიორგი კალანდაძის და პაატა ზარქუას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალუ ჯგუფის“) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „მარგეს“) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
67/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „პროცესორი“) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,