კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ოქტომბერი, 2020
12:00 სთ
68/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს “ვარკეთილაირის“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
68/2
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
68/3
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
68/4
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „აურა“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
68/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იქსორი“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
68/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს “მარშალ დეველოპმენტი”) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
68/7
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თამარ ლეჟავას) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
68/8
შპს ,,Georgian Huashun International Industrial Investment Group LTD“-სა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 22.10.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,