კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 ნოემბერი, 2020
12:00 სთ
69/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.(გადმოტანილია 22.10.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/2
ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე."(გადმოტანილია 22.10.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/3
ზეპირი მოსმენა შპს „მცხეთის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე.(გადმოტანილია 22.10.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/4
ზეპირი მოსმენა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მზიურსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/5
„მოქალაქე ნარგიზა ჭელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/6
„ქ. თბილისში, კოსტავას 1 შესახ. N3-ში მცხოვრებ მოსახლეობასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის ზეპირი მოსმენით განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
69/7
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.10.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
69/8
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრისა და აპარატის თანამშრომლის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გივი ადამია,
69/9
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გივი ადამია,
69/10
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
69/11
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის №3/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
69/12
ზეპირი მოსმენა შპს „ვაკეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
69/13
ზეპირი მოსმენა შპს „თბილისი ენერჯის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
69/14
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს “სოკარ ჯორჯია გაზის” წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
69/15
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ანდრეი ვიხროვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/16
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბათუმი ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/17
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ნინო კაკაბაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/18
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მამუკა ჯიღაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/19
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მარიამ სამხარაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/20
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ამქარი - 2016-ის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/21
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიპლომატიური აკადემიის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
69/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიღომი ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
69/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გივი ზუბიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
69/24
შპს ,,ჩემპიონთა სახლსა" და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (მიერთების საფასურის კომპენსაცია).
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
69/25
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გაიანე მურაჯიანი) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
69/26
„ელექტროენერგიის განაწილების ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს #56/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
69/27
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
69/28
„კონფიდენციალური ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,