კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ნოემბერი, 2020
14:00 სთ
72/1
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
72/2
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დეველოპერული კომპანია მც კვადრატი“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
72/3
„შპს „რუისპირის მამულების“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
72/4
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
72/5
შპს „ეს ჯი გაზ - კომპანის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/6
შპს „გაზ თრეიდინგის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/7
შპს „გამას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/8
შპს „დიდი დიღომის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/9
სს „სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბუშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/10
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/11
შპს „ვარკეთილაირის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/12
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილების დანართი №4-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადავადების თაობაზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
72/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ბესიკ ჩოხელის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,კრწანისი 2019“- ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ნევ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სანთომი დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/17
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/18
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ლექსველის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ამირან ბეგიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მარინა ჩინჩალაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/21
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სასწავლო და საგამოცდო ცენტრი-პტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/22
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „საბურთალო პალასის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/23
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ფარნაოზ ქვლივიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/24
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვახტანგ კამლაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
72/25
„შპს „დიდი დიღომის“ 2021-2025 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
72/26
ზეპირი მოსმენა “შპს „ტაბას“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოდ ცნობის შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
72/27
ზეპირი მოსმენა „შპს „ჩირაღდანი XXI საუკუნეს“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოდ ცნობის შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
72/28
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება „რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესის“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,