კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 ნოემბერი, 2020
12:00 სთ
70/1
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.10.2020 და 12.11.2020 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
70/2
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/3
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ბრიქსი ვარკეთილის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯეი 1“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ინდივიდუალური მეწარმის დავით გუგუნაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ქაფრინას“კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მაია გოგოლაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ა(ა)იპ კავშირი - ასოციაცია აგორას ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,გლობალ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების, ნიკოლოზ ციციშვილის და მაია მარგიანის კუთვნილი ობიექტების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
70/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (მოქალაქე ვახტანგ წერეთლის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
70/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თეიმურაზ აბდუშელიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
70/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (მოქალაქეების: გივი და დავით ყვარელაშვილების კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
70/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (სს „ფუდმარტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
70/15
. სს „თელასის“ მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2021-2023 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
70/16
შპს „ენერგოტრანსის“ მიერ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2021-2023 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
70/17
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2021-2023 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
70/18
სს გეს „საქრუსენერგოს“ მიერ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2021-2023 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
70/19
სს „ენერგო-პრო ჯორიას“ მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2021-2023 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
70/20
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ მიერ ელექტროენერგიის წარმოების (რიონჰესი, ლაჯანურჰესი, გუმათჰესი, ძევრულა) ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი 2020-2022 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
70/21
შპს „ენგურჰესის“ მიერ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი 2020-2022 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
70/22
შპს „ვარდნილჰესების კასკადის“ მიერ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი 2020-2022 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
70/23
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ „ჟინვალჰესის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი 2020-2022 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ. "
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
70/24
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 26 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
70/25
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
70/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში მოქალაქე ირმა თევდორაშვილის განცხადებაზე განხილვის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ლუხუმ ბურჯალიანი,