კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 დეკემბერი, 2016
91/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის” წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
91/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „რუსთავის წყალისთვის” წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
91/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „მცხეთის წყალისთვის” წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
91/4
ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის -კომისიის დადგენილების პროექტი
წარადგენს: ლია გვაზავა,
91/5
,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 25 სექტემბრის #53/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,