კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 დეკემბერი, 2020
12:00 სთ
80/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
80/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
80/3
ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ წარმოდგენილი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
80/4
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური - ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, ნინო ქაშიბაძე,
80/5
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
80/6
,,დაბალანსებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ სტანდარტული ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმას დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
80/7
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
80/8
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის N9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
80/9
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის N3 და N4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
80/10
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
80/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თ & რ დისთრიბუშენს“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს დრიმ ვოში“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სერბერის“) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „საერთაშორისო - საინვესტიციო ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „შარტავა-59“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბაგების“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე რევაზ მაყაშვილის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბომბორას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სასწავლი და საგამოცდო ცენტრი - პტი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ფატმან ბროლშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მათიკო სარალიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ი.მ. ნუგზარ კუმელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თამარ ჩიქოვანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
80/25
,,მოქალაქე დარეჯან ფანცულაიასა (ახალი მომხმარებელი) და სს ,,ენერგოპრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
80/26
,,მოქალაქე შახრაბ გამბაროვსა (ახალი მომხმარებელი) და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
80/27
,,მოქალაქე ნამიგ აივაზოვსა (ახალი მომხმარებელი) და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
80/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის #109/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
80/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების თაობაზე.
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
80/30
„ელექტროენერგიის განაწილების ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს #56/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,