კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 დეკემბერი, 2020
10:00 სთ
82/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
82/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
82/3
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლეველის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სანაპიროს ხედის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/5
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „თაზტრანსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შალვა ჩქარეულის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/7
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მიხეილ ბექაურის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/8
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პმქ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/9
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ხუსეინ ნათიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/10
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გენადი ქადიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/11
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მარიამ ბოლქვაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/12
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბი ენდ ჯი ბიზნეს ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/13
. „ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ბადრი შარაშიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/14
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვახტანგ კიკაბიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/15
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ინვესტ 2-ის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/16
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მიხეილ აბრამიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/17
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ოლღა სარალიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/18
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სვეტლანა კვირიკაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/19
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
82/20
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/21
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/22
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,თელავგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/24
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,გასკო +“-ის მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/25
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
82/26
შპს „ჩირაღდანი - XXI საუკუნეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
82/27
შპს „ტაბას“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
82/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,