კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 იანვარი, 2021
12:00 სთ
1/1
,,დაბალანსებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ სტანდარტული ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმას დამტკიცების შესახებ."(გადმოტანილია 28.12.20 სხდომიდან )
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
1/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სახლი ბონშის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
1/3
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ანამარია +“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
1/4
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნათია ავლოხაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
1/5
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სოფიო კუპრაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
1/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
1/7
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,ჩირაღდანი - XXI საუკუნე“-ს მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
1/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 30.12.20 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
1/9
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 30.12.20 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
1/10
„ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2020 წლის 19 ნოემბრის №71/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
1/11
სს „ენერგოპრო ჯორჯიაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის წინასწარი ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
1/12
შპს „ვარდნილჰესების კასკადის“ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის ვადის გაგრძელების თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,